Mijn Producten

Een gebitsprothese is een vervanging voor verloren tanden en kiezen. De tijd dat we alleen het begrip “kunstgebit”, kenden is gelukkig al lang voorbij. Nu zijn er veel meer mogelijkheden, waarover ik u als gediplomeerd tandprotheticus deskundig kan informeren en adviseren. Daarna kan de voor u geschikte prothese door mij op maat gemaakt worden.

Volledige prothese:

Als er helemaal geen natuurlijke elementen meer aanwezig zijn zal er gekozen moeten worden voor een volledige prothese.

Immediaat prothese:

Direct na het trekken van uw tanden en kiezen wordt er vaak een zogenaamd immediaatprotheses geplaatst. Dit wordt ook wel een ‘noodgebit’ genoemd.

Implantaat prothese:

Dit wordt ook wel een klikprothese genoemd. :Een klikprothese is een kunstgebit dat vastgezet wordt op een implantatensysteem.

All-on-four:

All on four is een revolutionaire implantatenbehandeling. In één tandartsbehandeling wordt een volledige gebitsrenovatie uitgevoerd met behulp van slechts vier tot zes implantaten (per kaak).

Frame prothese:

Bij een frame wordt de kunstharsplaat vervangen door een metalen plaat. Die plaat vormt dan één geheel met de haakjes die om de tanden en kiezen vallen.

Partiële prothese:

Als u één of meerdere tanden of kiezen verliest kan is het mogelijk een uitneembare voorziening te vervaardigen die tussen uw bestaande elementen past.

Rebasing:

Wanneer een prothese nog niet zo oud is (plm. 2 jaar) en deze los begint te zitten, kan ik de prothese aan passen d.m.v. een rebasing. Dit houdt in dat aan de binnenzijde van de gebitsprothese een nieuwe “voering” wordt aangebracht zodat de gebitsprothese weer goed op de kaak aansluit.

Reparaties van (partiele)prothese:

Wanneer uw kunstgebit is gebroken of een scheur vertoont, neem dan contact met mij op. Zelf lijmen van het kunstgebit kan een professionele reparatie onmogelijk maken. reparatie wordt gemaakt terwijl u er op wacht.