J. den Ouden

Bob Koetsenruijter is een prima vakman. Bij en bezoek aan de afdeling bijzondere tandheelkunde van het Erasmus ziekenhuis vroeg een tandarts wie mijn protheses gemaakt had. Ik vertelde hem, dat die gemaakt waren door de plaatselijke tandprothesepraktijk. De tandarts zei mij, dat deze man een tien met een griffel verdiende. Hij was vol lof over kwaliteit van de protheses.